ثبت درخواست پذیرش در شتابدهنده تک

برای ثبت طرح یا استارتاپ خود جهت کسب حمایت شتابدهنده تک از لینک زیر شروع کنید.

شما با استفاده از سامانه لینک زیر می توانید طرح خود را به سرعت ثبت نموده و تغییرات و نتیجه بررسی ها را پیگیری نمایید.

ابتدا در این سامانه ثبت نام کنید و سپس کلیات طرح خود را درج نمایید.

ثبت درخواست حمایت »