منتورها و مربیان

منتورها و مربیان ما، افراد خبره، با تجربه و بسیار با استعدادی هستند که علاقه دارند دانش و تجارب خود را با شما در میان بگذارند تا به موفقیت شما کمک کنند.

در شتابدهنده تک، ما بسیار به آموزش و پروش، و انتقال تجارب و برقراری پل میان کارآفرینان موفق و با تجربه با استارتاپ های پذیرفته شده، اهمیت می دهیم، در نتیجه فقط با منتورهای واقعی و بهترین مربیان کار می کنیم.