۲۶ آبان

گزارش برنامه صبحانه با منتورها- ۹۵/۸/۱۹

هفته گذشته ۱۹ آبان ماه جلسه صبحانه با منتورها در شتابدهنده تک برگزار شد. در این جلسه تعدادی از منتورهای با تجربه تک (آقای مهندس ناصرعلی سعادت، آقای مهندس مهرداد سیجانی، آقای مهندس آزاد معروفی و خانم مهندس پانته آ عسگریان) و تعدادی از دوستان علاقه مند حضور داشتند که به گفتگو با همدیگر پرداختند.

موضوع بحثها و گفتگوهای این هفته بیشتر پیرامون کارتیمی، تامین سرمایه، فرابورس و نمایشگاه الکامپ بود.

 

IMG_1749              IMG_1767-1              IMG_1771-2

 

IMG_1754               IMG_1759-4             IMG_1750-3

 

در جلسات بعدی به موضوعات دیگری خواهیم پرداخت.

روابط عمومی
شتابدهنده تک TAC، توسط بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای حمایت از استارتاپ ها و کارآفرینان جوان و خوشفکر ایران عزیزمان راه اندازی شده و فعالیت می کند.