کارآفرین سریالی، بنیان‌گذار، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ندا رایانه، فروشگاه اینترنتی چاره، و شرکت های متعدد دیگر؛ رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اولین کسی که ۲۰ سال پیش ایران را به اینترنت متصل کرد.

سوابق تحصیلی

 • فارغ التحصیل رشته ریاضی و فیزیک دبیرستان البرز
 • فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

تجربیات کاری

 • مدیر و بنیانگذار واحد انفورماتیک شرکت مهندسین مشاور سازه ، ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۷
 • شریک، موسس و رئیس هیات مدیره و مدیر تکنولوژی شرکت نرم افزاری ایران رایانه ، ۱۳۶۳ الی ۱۳۷۲
 • موسس، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ندارایانه اولین ارائه کننده اینترنت در ایران ، ۱۳۷۲ تاکنون
 • موسس و رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری افرازه ، ۱۳۷۴ تاکنون
 • شریک، موسس و مدیرعامل سایت تجارت الکترونیک چاره ، ۱۳۷۸ تاکنون
 • شریک، موسس، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت Cyber Space در امارات متحده عربی که یکی از پروژه های موفق آن طراحی و اجرای شبکه بانک صادرات در کل امارات متحده عربی بوده است ،۱۹۹۷ تاکنون
 • شريک و موسس شرکت Global Brand Toys  نماينده رسمی نشان تجاری Lego Education و Lego و دهها نشان تجاری معتبر در زمینه اسباب بازی ، ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۵
 • عضو هیات مديره و قائم مقام مدير عامل گروه صنعتی جليس ١٣٩٠ تاکنون
 • اخذ مجوز از شهردار وقت تهران جھت استقرار شرکتهای نرم افزاری در محل مسکونی که تا امروز مورد استفاده اعضای سازمان نظام صنفی استان تهران است ، ١٣٧۵
 • بنيان گذار و رييس کميته اينترنت انجمن شرکتهای انفورماتيک ايران ١٣٧٨ تا ١٣٨٠
 • تامل با دولت جهت ساماندهی و قانونمند شدن فعاليت شرکتهای خصوصی که منجر به طراحی پروانه های فعاليت در حوزه اینترنت
  ISP , ICP, SAP, PAP, ISDP, IDC گردید.
 • عضو آخرين دوره هیات مديره انجمن شرکتهای انفورماتيک ايران ١٣٨٠ تا ١٣٨٣
 • آخرين دبير انجمن شرکتهای انفورماتيک ايران ١٣٨٢ تا ١٣٨۴ (اخذ تقديرنامه از وزير صنايع و معادن وقت جناب آقای اسحاق جهانگیری)
 • عضو هیات دو نفره بررسی و تاييد طرحهای تجاری شرکتها جهت دريافت وام تکفا (تخصيص ١۴ ميليارد تومان وام به شرکتهای متقاضی در کمتر از دو ماه)
 • پيگيری و تشکيل کميسيون تجارت الکترونيک از ١٣٩١ تا به امروز
 • عضو هیات مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره نهم انجمن انفورماتيک ايران ١٣٧۴ تا ١٣٧۶
 • عضو هیات مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره یازدهم انجمن انفورماتيک ايران ١٣٧٨ تا ١٣٨٠
 • عضو هیات مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره دوازدهم انجمن انفورماتيک ايران ١٣٨٠ تا ١٣٨٢
 • عضو هیات مديره و سرپرست کميته روابط عمومی دوره سیزدهم انجمن انفورماتيک ايران ١٣٨٢ تا ١٣٨۴
 • عضو هیات مديره دوره چھاردھم انجمن انفورماتيک ايران ١٣٨۴ تا ۱۳۸۶
 • انتخاب بعنوان يکی از ١٢ عضو برجسته انجمن انفورماتيک ايران از بدو تاسيس تا به امروز

 

دیگر منتورها