سازمان‌های حمایتگر


مرکز شتابدهی نوآوری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

دانشگاه‌ها و مراکز علمی


دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران

شرکای راهبردی


لاوان ارتباط

پارس آتنا دژ

ندا رایانه

فناپ

فراکارانت

فروشگاه اینترنتی چاره

گروه چرم درسا

پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد

آوابرید رسانه

دفتر شما

مراکز شتابدهی و نوآوری


شتابدهنده دیموند

شتابدهنده چابوک همدان