کارگاه تیم سازی سریع برای راه اندازی استارتاپ

 

کارگاه تیم سازی سریع برای راه اندازی استارتاپ روز دوشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴-۱۶ در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران توسط شتابدهنده تک برگزار خواهد شد.

شرکت در این کارگاه آموزشی برای دانشجویان این دانشگاه رایگان است.

در ابتدای کارگاه شرکت کنندگان خودشان را معرفی کرده و از مهارتهایشان می گویند سپس کمی برای شما از تیم سازی و ویژگی های تیم خوب خواهیم گفت، بعد از آن ایده های شما مطرح شده، ایده های برتر انتخاب شده و صاحب هر ایده بر سر یک میز می نشیند و افراد دیگر با توجه به مهارتی که در ثبت نام تعیین کرده اند فقط چند دقیقه فرصت دارند بر سر میز صاحب ایده بنشینند و پس از اتمام زمان باید بر سر میز دیگر بروند به این صورت صاحبان ایده با افراد حاضر در جلسه و شرکت کنندگان با تک تک ایده ها آشنا می شوند و در انتهای جلسه فرصت دارند تا تیم مورد نظر خود را پیدا کنند و برای ادامه فعالیتشان باهم شبکه سازی کنند.
این رویداد از سلسله پیش رویداد های دورخیز نوآورانه است که در بهمن ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می گردد.

ثبت نام کنید

 


روابط عمومی
شتابدهنده تک TAC، توسط بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای حمایت از استارتاپ ها و کارآفرینان جوان و خوشفکر ایران عزیزمان راه اندازی شده و فعالیت می کند.